Skip to content

Triomf Kliniek Pasiënte

Inligting wanneer u
ons besoek

Kliniektye:  Maandae tot Vrydae van 08:00 tot 17:00
Adres:  Vom Hagenstraat 464, Pretoria-Wes

Telefoon: 066 283 1788
Epos:  info@triomf.org.za


Dienste wat ons aanbied:

• Polikliniek (algemene praktisyns)

Spesialisklinieke:
• Ortopedie
• Dermatologie (Velkanker, litteken & brandwond behandeling)
• Oor, neus en keel
• Interne geneeskunde(diabetes/bloeddruk/skildklier )
• Ginekologie
• Maatskaplikse dienste
• Tandheelkunde
• Oogkundige dienste

* Bogenoemde  klinieke is  maandeliks beskikbaar – pasiënte moet  eers deur Polikliniek gesien en dan verwys word. Kan ook deur direkte verwysing van ‘n algemene praktisyn van buite Triomf Kliniek gesien word.

Bring die volgende dokumente saam:

  1. Verwysingsbrief
  2. Identiteitsdokument
  3. Bewys van adres