Inligting wanneer u ons besoek

Kliniektye:  Maandae tot Vrydae van 08:00 tot 17:00
Adres:  464 Vom Hagen Straat, Pretoria-Wes
Telefoon:  012 3277 818
Epos:  triomfpretoria@telkomsa.net

Dienste wat ons aanbied

 • Poli-kliniek – soggens (GPs)
 • Spesialisklinieke – middae
  • Ortopedie kliniek
  • Velkliniek
  • Oor neus en keel kliniek
  • Interne geneeskunde kliniek  ( diabetes/bloeddruk/skild klier )
  • Ginekologie kliniek
  • Psigiatrie kliniek

* Bg Klinieke word maandeliks aangebied – pasiente moet tipies eers deur Polikliniek gesien word en dan verwys word. Kan ook deur direkte verwysing van Algemene Praktisyn van buite Kliniek gesien word

Wat ons benodig wanneer u ons besoek

 1. Identiteitsdokument
 2. Bewys van adres

Waar ons is

Kontakvorm

Informasie met 'n * is verpligtend