Triomf Kliniek Pasiënte

Inligting wanneer u ons besoek

Kliniektye:  Maandae tot Vrydae van 08:00 tot 17:00
Adres:  Vom Hagen Straat 464, Pretoria-Wes
Telefoon:  012 3277 818
Epos:  triomfpretoria@telkomsa.net

Dienste wat ons aanbied

 • Poli-kliniek – soggens (algemene praktisyns)
 • Spesialisklinieke – middae
  • Ortopedie kliniek
  • Dermatologiese kliniek
  • Oor, neus, en keel kliniek
  • Interne geneeskunde kliniek  ( diabetes/bloeddruk/skild klier )
  • Ginekologie kliniek
  • Psigiatrie kliniek
  • Tandheelkundige dienste

* Bg Klinieke word maandeliks aangebied – pasiente moet tipies eers deur Polikliniek gesien word en dan verwys word. Kan ook deur direkte verwysing van Algemene Praktisyn van buite Kliniek gesien word

Wat ons benodig wanneer u ons besoek

 1. Verwysingsbrief
 2. Identiteitsdokument
 3. Bewys van adres

Kontakvorm

Waar ons is