Skenk aan Atterbury Trust

Om ’n skenking te maak of gebruik ons bankbesonderhede hier onder.

Rekening Atterbury Trust
Nedbank 1497004187
Takkode 149745

’n Artikel 18 A-sertifikaat sal aan jou uitgereik word vir die belastingvoordele van ’n skenking.

Met jou hulp kan ons ‘n groter impak in Suid-Afrika maak deur meer behoeftige pasiënte te ondersteun. Besoek gerus Atterbury Trust Donasiewinkel om ‘n skenking aan die Triomf Kliniek te maak.

ATTERBURY TRUST DONASIEWINKEL

Ons wil graag die volgende persone en organisasies bedank vir hulle bydraes tot die Triomf Kliniek.

Zuid-Afrikaans Hospitaal (ZAH) vir maandelikse Medisyne en gebruiksgoedere

Activo vir medisyne en voedselaanvullings

Donasie van verbande & elastiese verbande ontvang vanaf Med-Roma, Mnr Carl Venter