Skenk aan Atterbury Trust

Om ’n skenking te maak of gebruik ons bankbesonderhede hier onder.

Rekening Atterbury Trust
Nedbank 1497004187
Takkode 149745

’n Artikel 18 A-sertifikaat sal aan jou uitgereik word vir die belastingvoordele van ’n skenking.

Gebruik PayFast om maklik aan Atterbury Trust te skenk.

Maak ‘n bydrae (Payfast)

PayFast-logo copy copy

Meer inligting oor PayFast.

Ons wil graag die volgende persone en organisasies bedank vir hulle bydraes tot die Triomf Kliniek.

Zuid-Afrikaans Hospitaal (ZAH) vir maandelikse Medisyne en gebruiksgoedere

Activo vir medisyne en voedselaanvullings

Donasie van verbande & elastiese verbande ontvang vanaf Med-Roma, Mnr Carl Venter