Skip to content

Meer oor ons

Uitnemende sorg met waardigheid

Triomf Kliniek is ’n mediese diensprogram – wat in die vorm van ’n kliniek in die weste van Pretoria gestalte gekry het. Triomf Kliniek het sy deure op 23 Julie 2014 geopen.

Die kliniek is die resultaat van ’n groep medici se samevloei van idees rakende die kritiese tekortkominge in gesondheidsorg vir die minderbevoorregte inwoners van Pretoria-Wes.

Aangesien ’n uitgebreide reeks spesialisdienste reeds beskikbaar is, en ook verder  vergroot gaan word, is die kliniek in ’n posisie om behoeftiges van alle areas by te staan – mits die korrekte verwysingsprotokol gevolg is.

Die doel is om bestaande infrastruktuur uit te brei wat as platform dien vir mediese praktisyns om mediese dienste gratis aan hulpbehoewendes te lewer.

Die hooffokus van die kliniek se dienste is kinders en bejaardes, maar die visie is om ‘n omvattende maatskaplike- en gemeenskapsdiens te lewer wat mediese en verwante dienste aan behoeftige pasiënte verskaf.

oor ons

Samewerkende organisasies

Rolspelers van Triomf bestaan uit:

• Atterbury Trust
• Zuid – Afrikaans Hospitaal
• Suid-Afrikaanse Vroue-federasie (SAVF)
• Velkankervereniging van Suid-Afrika
• FACT network
• Operation Healing Hands

Die projek is van so aard dat daar enige tyd belangegroepe kan deelneem en betrokke raak by die projek, hetsy vir die lewering van dienste of skenking van toerusting of kundigheid. 

Verwysingsmodel

Die kliniek kan nie inlooppasiënte en noodgevalle, soos by staats-en privaat hospitale, behandel nie, maar ’n diens lewer aan pasiënte wat deur die verwysde organisasies na die kliniek verwys is.

Slegs geïdentifiseerde liefdadigheidsorganisasies, soos goedgekeur deur Triomf se raad van trustees, sal toegelaat word om verwysings te handhaaf en die kliniekte besoek.

Verwysingsprotokol – moet streng gevolg word en is beperk tot instansies met verwysingsmagte.

Stuur vir ons ’n e-pos aan info@triomf.org.za, of voltooi die vorm aanlyn om aansoek te doen as verwysingsorganisasie.

Platform van dienslewering

• Polikliniek (algemene praktisyns)

Spesialisklinieke:
• Ortopedie
• Dermatologie (Velkanker, litteken & brandwond behandeling)
• Oor, neus en keel
• Interne geneeskunde(diabetes/bloeddruk/skildklier )
• Ginekologie
• Maatskaplikse dienste
• Tandheelkunde
• Oogkundige dienste

Mediese Samewerking

Asset 5

Medici word uitgenooi om by die Triomf-span aan te sluit om gratis mediese dienste te lewer:

  • Algemene praktisyns)
  • Ortopedie
  • Dermatologie (Velkanker, litteken & brandwond behandeling)
  • Oor, neus en keel
  • Interne geneeskunde(diabetes/bloeddruk/skildklier )
  • Ginekologie
  • Maatskaplikse dienste
  • Tandheelkunde
  • Oogkundige dienste

– Samewerking met hospitaalgroepe en diensverskaffers (radiologie, kardiologie, chemiese patologie ens).

– Verwysing na tersiêre eenhede/hospice soos nodig.

Fondswerwing

Ons bankbesonderhede indien jy ‘n skenking of donasie wil maak:

Rekening: Atterbury Trust

FNB: 63006546238

Takkode: 252445

Verwysing: Triomf (Naam & Van)

‘n Artikel 18A sertifikaat sal aan jou uitgereik word vir die belastingvoordeel van ‘n skenking. Stuur asb ‘n e-pos na info@triomf.org.za.