Uitnemende sorg met waardigheid

Triomf is ’n mediese diensprogram – wat in die vorm van ’n kliniek in die weste van Pretoria gestalte aangeneem het.

Dit is die resultaat van ’n samevloeiing van idees vanaf ’n groep medici wat die kritieke tekortkominge in gesondheidsorg vir die minderbevoorregte inwoners van Pretoria-Wes as ‘n knellende behoefte identifiseer het.

Aangesien ’n uitgebreide reeks spesialisdienste reeds beskikbaar is, en ook gaan vergroot – is die kliniek egter in ’n posisie om behoeftiges van alle areas by te staan – mits die korrekte verwysingsprotokol gevolg is.

Die doel is om ’n infrastruktuur te vestig wat as platform sal dien vir mediese praktisyne om hulle mediese dienste kosteloos aan hulpbehoewendes lewer.

Die hoof fokus van die kliniek se dienste is kinders en bejaardes, maar die visie is om ‘n omvattende gemeenskapsdiens op die been te bring waarvan die hoof fokus mediese en verwante dienste is.

Samewerkende Organisasies

Rolspelers van Triomf bestaan uit:

Die projek is van so aard dat daar enige tyd belangegroepe kan deelneem en betrokke raak by die projek, hetsy vir die lewering van dienste of skenking van toerusting of kundigheid. Die moontlikheid word oopgehou om die kliniek uit te brei om forensiese maatskaplike werk ook te betrek.

Hoe ons werk

Verwysingsmodel

 • Die kliniek sal tydens die aanvangsfase nie inloop pasiënte en noodgevalle, soos by staats-en privaat hospitale, behandel nie, maar ’n diens lewer aan pasiënte wat deur die samewerkende organisasies verwys is na die kliniek.
 • Slegs geïdentifiseerde liefdadigheidsorganisasies, soos goedgekeur deur die Triomfraad van trustees, sal toegelaat word om verwysings te handhaaf en die kliniekte besoek.
 • Verwysings protocol beskikbaar – moet streng gevolg word en is beperk to instansies met verwysings magte.

Platform van Dienslewering

 • Basiese/primêre mediesesorg: Verkoue, griep, ontstekings en infeksies.
 • Polikliniek – algemene praktisyns – halfdag sessies
 • Spesialis klinieke: Interne Geneeskunde , Dermatologie, Pediatrie (Dienste wat nie intensiewe mediese toerusting verg nie.)
 • Tandheelkunde
 • Maatskaplike dienste
 • Prosedurekamer

Mediese Samewerking

 • Geneeshere word uitgenooi om gratis dienste te lewer as volg:
  • Poli-kliniek – soggens (GPs)
  • Spesialisklinieke – middae
   • Ortopedie kliniek
   • Velkliniek
   • Oor neus en keel kliniek
   • Interne geneeskunde kliniek  ( diabetes/bloeddruk/skild klier )
   • Ginekologie kliniek
   • Psigiatrie kliniek

* Bg Klinieke word maandeliks aangebied – pasiente moet tipies eers deur Polikliniek gesien word en dan verwys word. Kan ook deur direkte verwysing van Algemene Praktisyn van buite Kliniek gesien word

 • Samewerking met hospital groepe en diensverskaffers (radiologie, kardiologie, chemiese patologie ens)
 • Verwysing na tersiêre eenhede/ hospice soos nodig
Raak betrokke

Vrywilligers

U kan op die volgende manier betrokke raak by die projek:

 • Mediese dienste
 • Paramediese dienste
 • Sorg instansies
 • Administrasie
 • Verpleegsdienste en verwante dienste

Ons nooi u uit om as ‘n vrywilliger op te tree. Stuur vir ons ‘n e-pos aan triomfpretoria@telkomsa.net of voltooi die aanlynvorm. Ons sal so spoedig moontlik die benodigde aansoekvorm aan u besorg.

Raak betrokke

vrywilligers

Algemene Benodigdhede

Administrasie

Rekenaar
Skryfbehoeftes

Tandarts

Verbruiksitems

MedieseToerusting

X straal “scanner”

Algemene benodigdhede

Medisyne
Verbande
Verbruiksgoedere

Fondswerwing

Ons Benodig Fondse

Vind assblief onderstaande ons bank besonderhede indien u enige skenkings of donasies wil maak.

Bankbesonderhede:

Atterbury Trust
Nedbank Tjekrekening
Rekening nr: 1497004187
Takkode: 149745
Verwysing: Triomf

SKENK NOU

Wat ons pasiënte sê

“Ek kan moeiteloos my saak stel en uitstekende professionele diens menswaardig kry, in ’n skoon en baie mens-vriendelike omgewing, op afspraak. Dit is goud vir die ouer en minder gegoede Afrikaanssprekende en net so goed, indien nie beter nie, as ’n privaatinstansie waar jy soms maande vir ’n spesialisondersoek moet wag. Julle het die Skepper se opdrag gehoor en gehoorsaam, en dit in dade en nie met woorde.”

Frik du Buisson

“Dit laat mens sommer klaar beter voel as jy met menswaardigheid by die kliniek behandel word. Die Triomfkliniek is die beste ding wat hier in ons omgewing kon gebeur.”

Wanda Schurtmann

Triomfkliniek jaareindfunksie

30 November 2018
2018 was ‘n fantastiese jaar en ons sê baie dankie almal wat dit moontlik gemaak het.

Opening van die nuwe uitbreiding van Triomfkliniek

25 November 2016
Triomfkliniek het pas ‘n splinternuwe vleuel ingelyf, met ekstra spreekkamers en ‘n gemaklike wagkamer, en die deure sal vroeg volgende jaar amptelik vir die mense van Danville en omgewing oopgegooi word.

Skryf in op ons nuusbrief

Lees vorige uitgawes van ons nuusbrief