Uitnemende sorg met waardigheid
vir meer as sewe jaar

Lees Triomf Kliniek sesde verjaarsdag nuusbrief
Laai Triomf Kliniek 2020 PDF brosjure af

Uitnemende sorg met waardigheid

Triomf Kliniek is ’n mediese diensprogram – wat in die vorm van ’n kliniek in die weste van Pretoria gestalte aangeneem het. Triomf Kliniek het sy deure op 23 Junie 2014 geopen.

Dit is die resultaat van ’n samevloeiing van idees vanaf ’n groep medici wat die kritieke tekortkominge in gesondheidsorg vir die minderbevoorregte inwoners van Pretoria-Wes as ‘n knellende behoefte identifiseer het.

Aangesien ’n uitgebreide reeks spesialisdienste reeds beskikbaar is, en ook gaan vergroot – is die kliniek egter in ’n posisie om behoeftiges van alle areas by te staan – mits die korrekte verwysingsprotokol gevolg is.

Die doel is om ’n infrastruktuur te vestig wat as platform dien vir mediese praktisyns om hulle mediese dienste kosteloos aan hulpbehoewendes lewer.

Die hooffokus van die kliniek se dienste is kinders en bejaardes, maar die visie is om ‘n omvattende gemeenskapsdiens op die been te bring wat mediese en verwante dienste aan behoeftige pasiente verskaf.

Samewerkende Organisasies

Rolspelers van Triomf bestaan uit:

Die projek is van so aard dat daar enige tyd belangegroepe kan deelneem en betrokke raak by die projek, hetsy vir die lewering van dienste of skenking van toerusting of kundigheid. Die moontlikheid word oopgehou om die kliniek uit te brei om forensiese maatskaplike werk ook te betrek.

Hoe ons werk

Verwysingsmodel

 • Die kliniek sal tydens die aanvangsfase nie inloop pasiënte en noodgevalle, soos by staats-en privaat hospitale, behandel nie, maar ’n diens lewer aan pasiënte wat deur die samewerkende organisasies verwys is na die kliniek.
 • Slegs geïdentifiseerde liefdadigheidsorganisasies, soos goedgekeur deur die Triomfraad van trustees, sal toegelaat word om verwysings te handhaaf en die kliniekte besoek.
 • Verwysings protocol beskikbaar – moet streng gevolg word en is beperk tot instansies met verwysingsmagte.

Platform van Dienslewering

 • Basiese/primêre mediesesorg: Verkoue, griep, ontstekings en infeksies.
 • Polikliniek – algemene praktisyns – halfdag sessies
 • Spesialis klinieke: Interne Geneeskunde , Dermatologie, Pediatrie (Dienste wat nie intensiewe mediese toerusting verg nie.)
 • Tandheelkunde
 • Maatskaplike dienste
 • Prosedurekamer

Mediese Samewerking

 • Geneeshere word uitgenooi by die Triomf span aan te sluit om gratis mediese dienste te lewer:
  • Poli-kliniek – soggens (algemene praktisyns)
  • Spesialisklinieke – middae
   • Ortopedie kliniek
   • Dermatologiese kliniek
   • Oor neus en keelkliniek
   • Interne geneeskunde kliniek  ( diabetes/bloeddruk/skild klier )
   • Ginekologie kliniek
   • Psigiatrie kliniek
   • Tandheelkundige dienste

* Bg Klinieke word maandeliks aangebied – pasiente moet tipies eers deur Polikliniek gesien word en dan verwys word. Kan ook deur direkte verwysing van Algemene Praktisyn van buite Triomf Kliniek gesien word

 • Samewerking met hospitaalgroepe en diensverskaffers (radiologie, kardiologie, chemiese patologie ens)
 • Verwysing na tersiêre eenhede/ hospice soos nodig
Raak betrokke

Vrywilligers

U kan op die volgende manier betrokke raak by die projek:

 • Mediese dienste
 • Paramediese dienste
 • Sorg instansies
 • Administrasie
 • Verpleegsdienste en verwante dienste

Ons nooi u uit om as ‘n vrywilliger op te tree. Stuur vir ons ‘n e-pos aan triomfpretoria@telkomsa.net of voltooi die aanlynvorm. Ons sal so spoedig moontlik die benodigde aansoekvorm aan u besorg.

Raak betrokke

vrywilligers

Donasies Benodig

Infrastruktuur

1 x Lugversorgingseenheid
Seil vir afdak
Donasies vir groentetuin

Administrasie

3 x Rekenaars vir aanlynbesprekingstelsel
Skryfbehoeftes

Tandarts

Verbruiksitems

Mediese Toerusting

X straal “scanner”

Algemene benodigdhede

Medisyne
Verbande
Verbruiksgoedere

Fondswerwing

Ons Benodig Fondse

Vind assblief onderstaande ons bank besonderhede indien u enige skenkings of donasies wil maak.

Bankbesonderhede:

Atterbury Trust
Nedbank Tjekrekening
Rekening nr: 1497004187
Takkode: 149745
Verwysing: Triomf

SKENK NOU

Wat ons pasiënte sê

Ek en my man (Ben) het ons medies verloor as gevolg van die land se ekonomie.

Ons is dankbaar vir elke dokter wat bereid is om ons pro bono te behandel. Elke keer as ek daar was dank ek die Here dat daar dokters is wat nog soveel omgee vir hul medemens om ons so goed te behandel en hul tyd en geld prys te gee vir hul naaste.

Ek kan jou nie se hoeveel ons dit waardeer nie en dat al die dokters uit hul pad gaan met hulp op vele gebiede en ons met respek behandel asof ons betalende pasiente is.

Adelene is ‘n vriendelike, behulpsame mens wat moeite doen met afsprake en om die pasiente oral te alle tye te probeer akkommodeer met tyd en afsprake.

Groete van ‘n dankbare mens

DJS Lee Dolfie

“Dit laat mens sommer klaar beter voel as jy met menswaardigheid by die kliniek behandel word. Die Triomfkliniek is die beste ding wat hier in ons omgewing kon gebeur.”

Wanda Schurtmann

“Ek kan moeiteloos my saak stel en uitstekende professionele diens menswaardig kry, in ’n skoon en baie mens-vriendelike omgewing, op afspraak. Dit is goud vir die ouer en minder gegoede Afrikaanssprekende en net so goed, indien nie beter nie, as ’n privaatinstansie waar jy soms maande vir ’n spesialisondersoek moet wag. Julle het die Skepper se opdrag gehoor en gehoorsaam, en dit in dade en nie met woorde.”

Frik du Buisson

“Ek is 66 jaar oud en kry net ‘n SASSA Pensioentoelaag. Ek wil net Triomfkliniek en almal betrokke bedank vir dit wat julle vir ons minderbevoorregtes doen. Die diens wat julle voorsien is uitstekend, ek hoop julle net sterkte toe op die pad vorentoe. Mag God met julle wees. Alle dank aan ieder en elk van julle.

Pieter Bodenstein

Skryf in op ons nuusbrief

Lees onlangse nuusbrief